LIETUVOS ŠEIMYNŲ ASOCIACIJA - tai savanoriška organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos Šeimynas, koordinuojanti ir vykdanti jos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, švietimo uždavinius bei funkcijas.

Asociacijos misija – pagerinti  visų vaikų ir jaunimo priežiūros kokybę, skatinti paslaugų suteikimą ir priėmimą,  remti ir padėti šeimynoms veikti visuomeniniame gyvenime.

Lietuvos šeimynų asociacijos tikslai aprėpia: šeimynų mokymą ir jų  darbų rėmimą, atsižvelgiant į jų interesus; plėtojimą  ir geresnį supratimą globos namų, vaikų ir jaunimo priežiūros poreikių vaidmenims bendruomenėje.

  • Siekiame skatinti Šeimynas bendradarbiauti su kitomis šeimynomis, bei dalintis patirtimi socioedukacinio darbo teorijos ir praktikos specialistais Lietuvos šeimynų asociacija yra labai jauna, neseniai 5sikurusi.
  • Norime bendradarbiauti, draugauti su kitų šalių asociacijomis, kurios užsiima tokia veikla.
  • Manome, kad užmegzti glaudūs bendradarbiavimo santykiai skatintų  norą padėti ir norą suburti  Šeimynas į vientisą ratą.
  • Partnerystės procesas ir geri siekiai padėtų išspręsti svarbiausias Šeimynų problemas bei poreikius.
  • Vykdydami partnerystę  su kitomis asociacijomis galėtume užtikrinti jų vaikų gerovės užtikrinimo kokybę.